Historik


BK Träffen bildades den 17/11 2003 och fanns fram till sommaren 2013
Tio år av vår historia som formades utifrån arbete och resultat. Våra mästerskapstitlar säger en del om oss och förhoppningsvis vår framtid. Vid årsmöte i Tärnsjö april 2008 fattar styrelsen beslutet att Tärnsjöklubben läggs ner. Så från våren i mars månad 2008 är det BK Träffen Sundbyberg som gäller, några av de aktiva boxarna från Tärnsjö följde med till Sthlm. mars 2008 öppnades filialen i Sundbyberg och klubben antar samlingsnamnet BK Träffen Sweden.