Styrelse

Ordförande: 
Kontakt:
Vice ordförande: 
Sekreterare: 
Kassör: 
Revisor:  
——————————————————
Ledamöter:


Suppleanter:


1: Stadgar i BK Träffen Sweden
2: Här ett dokument om hur du kan stödja vår vår klubb!