söndag 3 juli 2011

Ebru matchsparring Bosön 2011

En mycket bra matchsparring har ägt rum mellan vår Ebru Mermer och VM-kandidaten Sona på Bosön.
En fråga vi ställer då du ser filmerna är? Vem av dem är VM-kandidaten???
Se filmerna:
Så vi ställer frågan, vem av de två boxarna är VM-kandidaten?