fredag 29 juli 2011

Yngsta medlemmen!

Bk Träffens yngsta medlem är ingen mindre än Liv de Keiser fem månader!
Född 2011-02-25.